Bize Ulaşın!

Aklınıza takılanları sormak için bize ulaşın yada iletişim formu üzerinden bize yazın.

İLETİŞİM

Rehberlik Servisi

ÖĞRENCİ ANALİZİ:

Rehberlik Servisi öğrencilerimizin gelişim özelliklerine yönelik sınıf içi etkinlikler ve bireysel görüşmeler ile sosyal-duygusal gelişimlerini destekleyici çalışmalar yaparak öğrencilerimizin kendisini tanımasına ve hedeflerini belirlemesine yardımcı olur. Duygu farkındalığı, duyguları doğru ifade edebilme, arkadaşlık kurabilme, yardımlaşma, paylaşma, empati, iletişim becerileri, sorumluluk gelişimi, büyüme ve ergenlik, sosyal becerileri geliştirme, karar verme becerileri, stres yönetimi, sınav kaygısı, sınava hazırlık süreci ve takibi, doğru sosyal medya ve teknoloji kullanımı, motivasyon gibi pek çok konuyu öğrencilerimizle çalışıyoruz.

ÖĞRENME METODLARI: 

Her öğrencinin öğrenme ve bilgiyi algılama biçimi farklıdır. Kimisi görsel, kimisi işitsel, kimisi kinestetik yolla daha kolay öğrenir. Rehberlik birimimiz
tarafından her bir öğrenciye bireysel olarak uygulanan öğrenme metodları envanteri ile öğrencinin öğrenme şekli tespit edilir ve öğrenciye öğrenme ve öğretme yöntemleri bu envantere göre uygulanır.

ÇOKLU ZEKA KURAMI:

Çoklu zeka kuramına göre her insanın kolay öğrendiği bir öğrenme yolu bulunduğunda öğrenmede zorlandığı pek çok şey öğretilebilir. Öğrencilere bireysel olarak yaptığımız çoklu zeka envanterleriyle zeka türlerini tespit ediyor ve öğrenme yollarını belirliyoruz. Bu belirlemenin amacı öğretmenin öğrenciye yaklaşımını, ders araç ve gereçlerinin seçimini ve derslerde kullanılan yöntemlerin saptanmasını sağlamaktır. İlgili dersin anlaşılmasını kolaylaştırıcı etkinlikler geliştirmek için ders öğretmeninin öğrencilerinin genel zeka türleri konusunda ön bilgiye sahip olması hem öğrenciler hem de öğretmen açısından önemlidir.

MENTÖRLÜK SİSTEMİ:

Danışman öğretmenlik sistemiyle ortaokul öğrencilerimizin akademik ve sosyal gelişimlerini yakından izliyoruz. Velilerimizle sürekli olarak iletişim kuruyor düzenli görüşmelerimiz sayesinde velilerimizin desteği ve işbirliği ile öğrencilerimizi mutlu ve başarılı bir şekilde yetiştiriyoruz.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME:

Okulumuzdaki ölçme değerlendirme yöntemleri ile öğrencilerimizin öğrenme süreci, güvenilir ve rasyonel bir şekilde ölçülerek değerlendirilir. Sınıf öğretmenleri, branş öğretmenleri, danışman öğretmenler, rehber öğretmenler ve okul yöneticileri yapılan haftalık toplantılarda öğrencilerimizin akademik gelişim grafiğini değerlendirir. Bu değerlendirme sonucuna göre etüt programları, sınıf ya da bireysel ek çalışmalar düzenlenir. Öğrencilerimizin akademik gelişimi yıl boyunca velilerimizle paylaşılır. Yapılan değerlendirmelerle öğrencilerin temel bilgi ve becerilerinin yanı sıra akademik gelişiminin, bilişsel, sosyal, duygusal ve fiziksel becerilerinin yakından izlenmesi ve desteklenmesi amaçlanmaktadır.  

VELİ BİLGİLENDİRME RAPORU:

Sınıf öğretmeninin, öğrencisiyle ders içi ve ders dışında kurmuş olduğu iletişim ve düzenli gözlemlerinden yola çıkarak öğrencinin akademik ve sosyal gelişimi hakkında veliye gönderdiği bilgilendirme mektubudur.

DERS ÇALIŞMA PROGRAMI:
ÖĞRENCİ TAKİP SİSTEMİ:
SORU ÇÖZÜM TAKİBİ:


Manavgat Boğaziçi Koleji rehberlik servisi öğrenci analizi öğrenme metodları çoklu zeka kuramı mentörlük sistemi ölçme değerlendirme veli bilgilendirme raporu ders çalışma programı öğrenci takip sistemi soru çözüm takibi