• Email info@manavgatbogazicikoleji.com.tr
  • Telefon +90 (242) 755 15 15
                 
ÖLÇME & DEĞERLENDİRME

ÖLÇME & DEĞERLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME HİZMETLERİMİZ

Ölçme ve değerlendirme; öğretme ve öğrenmenin etkinliğini belirlemek ve arttırmak amacıyla eğitimle ilgili verilerin toplanmasını ve yorumlanmasını içeren çok adımlı ve sistematik bir süreçtir. Ölçme; veri sonuçlarının sayı veya sembollerle ifade edilmesidir. Değerlendirme; ölçme sonuçlarının bir ölçütle karşılaştırılarak, ölçülen nitelik hakkında bir yargıya varma sürecidir. Okulumuzda uygulanan ölçme yöntemleri;

*Yazılı Sınav Uygulamaları,
*Doğru-Yanlış Testleri,
*Çoktan Seçmeli Testler,
*Kısa Cevaplı Testler,
*Eşleştirmeli Testler,
*Sözlü Sınav Uygulamaları,
*Ödev,
*Proje/Tasarım Çalışmaları,
*Performans Çalışmaları,
*Açık Uçlu Soru Uygulamaları.

MANAVGAT BOĞAZİÇİ KOLEJİ, ANADOLU LİSESİ'nde öğrencilerin akademik gelişim düzeyleri , uygulanan ölçme yöntemleriyle ölçülür.Teknolojik araçlar kullanılarak değerlendirilir. Neleri öğrenip, neleri öğrenmedikleri tespit edilir, geri bildirim verilmesi yoluyla öğrenme eksikliklerini gidermek için hızlı bir iyileştirme sürecine geçilir.